ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΩΓΗΣ)

 • Το 2014, ακόμα μια δύσκολη χρονιά οικονομική κρίση, πολιτικές που ισοπέδωσαν μισθούς και σάρωσαν εργασιακά δικαιώματα, μνημόνια, συγχώνευση οργανισμών κλπ. Το ΔΣ του σωματείου μας αντί να κάτσει και να κοιτάει το κακό που μας βρήκε. Με ωριμότητα και ψυχραιμία αξιοποιήσαμε το άρθρο 5, ΕΣΣΕ 2013-2014, σχεδιάσαμε μακροπρόθεσμα με στόχο, πετυχαίνοντας αποτελέσματα που έχουν διάρκεια.

  • Για την διαχείριση του ταμείου υπεύθυνο είναι το Δ.Σ του σωματείου

  • μέλη του ΤΑ-ΑΤ είναι όλα τα μέλη του σωματείου

  • Η χρηματοδότηση του ταμείου είναι διμερής, εργοδότης ΟΣΥ 0,3 της μισθοδοσίας, ΕΣΣΕ 2013-2014 άρθρο 5, και 0,3 ο εργαζόμενος, (μηνιαία εισφορά των μελών του σωματείου, απόφασης Γενικής Συνέλευσης 02/2014)

Το ταμείο χωρίζετε σε τέσσερα μέρη :

  1. Επίδομα ασθένειας – δάνειο

  • Επίδομα ασθένειας ανάλογα με το χρόνο ασθένειας του μέλους του ΤΑ-ΑΤ και αφού εξαντληθούν τα περιθώρια ασφαλιστικής του κάλυψης από το αντίστοιχο Ασφαλιστικό Φορέα / Πρόγραμμα.

  • Δάνειο για κάλυψη δαπανών μετάβασής του στην αλλοδαπή σε περίπτωση ασθένειάς

  • Δάνειο για κάλυψη έκτακτων ζωτικών αναγκών

  • Οικονομικοί διευκόλυνση μέχρι 400ε για κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών που παρακρατείτε από την μισθοδοσία με ισόποσες άτοκες δόσεις.

  1. Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης :

  Τα χρόνια αναφέρονται στην παραμονή στο Σωματείο

  • 5 χρόνια κλειστά 500ε

  • 10χρονια κλειστά 700ε

  • 15χρονια κλειστά 800ε

  • 20χρονια κλειστά 900ε

  • 25χρονια κλειστά 1000ε

  • 30χρονια κλειστά 1100ε

  • 35χρονια κλειστά 1200ε

  • 40 χρόνια κλειστά 1500ε

  .

  • Απώλεια μέλους λόγω θανάτου. Χορηγείται το Εφάπαξ επίδομα συνταξιοδότησης, στους νόμιμους κληρονόμους.

  1. Οικονομική στήριξη απεργών (απεργιακό ταμείο)

  Σκοπός του απεργιακού ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του σωματείου σε περιπτώσεις πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων, για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων επιβίωσης που προκύπτουν από την παρακράτηση των ημερών απεργίας. Με την αντιμετώπιση των οικονομικών αναγκών των εργαζομένων εξαιτίας απεργιών επιδιώκεται η στήριξη των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων χωρίς να υποβαθμίζεται η ταξική συνείδηση των εργαζομένων.

 1. εφ' άπαξ βοηθήματα - βραβεία

 • 1.Γάμος. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα σε μέλη του ΤΑ-ΑΤ. Μετά την τέλεση του γάμου καθ' οιονδήποτε τρόπο, ποσό των 300€.

 • 2.Γέννηση παιδιού. Χορηγείται εφ' άπαξ βοήθημα κατά την γέννηση του πρώτου και δεύτερου το ποσό των 400€. Τρίτου παιδιού και άνω, το ποσό των 600€.

 • 3.Βράβευση Συναδέλφων. Όσοι Συνάδελφοι μέλη του ΤΑ-ΑΤ αποκτούν πτυχίο, ΑΕΙ - ΤΕΙ και Ακαδημία της Εργασίας (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) χορηγείται ποσό των 400€, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πόσο των 200€

 • Υποτροφίες Ανοικτό Πανεπιστήμιο . Το Σωματείο στο πλαίσιο της αποστολής του, για την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών του, με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου και ηγετικού ρόλου της συνδικαλιστικής παρέμβασης στο χώρο της εργασίας Προσφέρει ετήσιες υποτροφίες στα Μέλη του. Το Σωματείο χορηγεί στους υποτρόφους για σπουδές οικονομικές παροχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του και με βάση τις οικονομικές δυνατότητές του Σωματείου.

 • 4.Βράβευση τέκνων. Κατά την εισαγωγή τους και λήψη του πτυχίου σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και ολοκλήρωσης μετά- πτυχιακό . Χορηγείται στα τέκνα των μελών το ποσό των 200€.

 • 5.Το Δ.Σ. του ΣΤΥ-ΟΣΥ ανάλογα με τις δυνατότητες του Ταμείου και μετά από απόφαση, δύναται να βραβεύει τα μέλη του ΤΑ-ΑΤ και τα τέκνα τους, όταν κρίνει μια πράξη αξιέπαινη (λ.χ. διάκριση - μετάλλιο σε άθλημα πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό, ολυμπιακοί αγώνες, κλπ).

Τα βραβεία κίνητρου εκπαίδευσης θα χορηγούνται σε εκδήλωση που θα οργανώνει το Σωματείο κάθε Οκτώβριο- Νοέμβριο.