Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018 10:24

Πρόεδρος

Written by
ΚΑΡΑΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ6943909702 - *9698
 Σκοπός του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλο όργανο. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα, υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης…
Μέλοςτηλ: 6954960065   *0065
Μέλοςτηλ: 6951969807   *9807
Μέλοςτηλ:  695199695     *9695
Μέλοςτηλ:  6943909753  *9753
Αν. Γραμματέαςτηλ: 6951969789 *9789
Ταμείαςτηλ: 6943901575 *8935
Είναι 39 ετών. Γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα.Η εργασιακή του ζωή ξεκίνησε στον ιδιωτικό τομέα το 1991, στον ΗΛΠΑΠ τον Αύγουστο του 2007.Από την αρχή εκλέχτηκε: Στο ΔΣ του Σωματείου. Εκπρόσωπος στο ΕΚΑ. Μέλος στην ΕΥΑΕ. Αυτή τη στιγμή διανύει τη δεύτερη θητεία του σαν Γενικός Γραμματέας του Σωματείου.Φοιτά στη…
Σελίδα 1 από 3