Ιστορία Σωματείου

Το Σωματείο

Η Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία "ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ" είναι πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, του Προσωπικού των Οδικών Συγκοινωνιών Ο.ΣΥ. Α.Ε. που προέρχονται από τα πρώην Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών Πειραιώς ( Η.Λ.Π.Α.Π. παλιότερα ΗΕΜ).

Το Σωματείο ιδρύθηκε το 21 Μαρτίου 1977 με τίτλο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ

Μέλη του είναι οι εργαζόμενοι της Εταιρίας όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της ιεραρχίας οι οποίοι εργάζονται σε αμαξοστάσια πρώην ΗΛΠΑΠ (Αττικής, Ρούφ, Κόκκινος Μύλος, κλπ).

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ είναι μέλος και υπάγεται συνδικαλιστικά σε δεύτερο βαθμό στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (Ε.Κ.Α) και στην Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών  Ελλάδας (ΟΣΜΕ) με τριτοβάθμιο τη ΓΣΕΕ.

Συνεργάζεται με όλα τα Σωματεία των Αστικών συγκοινωνιών, ΟΣΥ (πρώην ΕΘΕΛ – ΗΛΠΑΠ), ΣΤΑΣΥ (πρώην ΗΣΑΠ-ΑΜΕΛ (ΜΕΤΡΟ) – ΤΡΑΜ) , και ΟΑΣΑ καθώς και με τα Σωματεία του Προσωπικού του ΟΣΕ και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.

Έχει επίσης συνεργασία με το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ κυρίως για θέματα που αφορούν τα ασφαλιστικό Ταμείο, ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ (ΤΑΥΤΕΚΩ). (ΑΣΠΙΣ).

Η Α.Ε.Ο.ΣΥ. όπως και οι Αστικές Συγκοινωνίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία του σωματείου από το 1977 εως και σήμερα έχουμε διαπραγματευτεί και υπογράψει 23 ΣΣΕ με ΗΛΠΑΠ και συμμετείχε με συμβουλευτική εκφρασθείσα γνώμη στης διαπραγματεύσεις σε 2 ΕΣΣΕ επιχειρησιακές με Ο.ΣΥ.

Σημείο αναφοράς στις δράσεις του σωματείου είναι η εποχή με τις πολύμηνες απεργίες, κατάληψη στα γραφεία διοίκησης και στο αμαξοστάσιο ΗΛΠΑΠ, προσφυγή και δικαίωση στα δικαστήρια. Έτη από Οκτώβριο 1991 που ανακοινώθηκαν οι υποχρεωτικές μετατάξεις 105 εργαζομένων που χαρακτηρίστηκαν πλεονάζων (ΦΕΚ 177/1991), εως Ιούνιο 1993 απόφαση εφετείου 1273/1993 ακύρωσης μετατάξεων. Ήταν ένας παράλληλος αγώνας με τους εργαζομένους της ΕΑΣ μετά ΕΘΕΛ, εναντίον ολοκληρωμένου σχεδίου ιδιωτικοποίησης τον αστικών συγκοινωνιών της τότε κυβέρνησης, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Βλέπετε σχετικό υλικό (φωτογραφίες).

Όπως προκύπτει από τα βιβλία καταχωρίσεως αναγνωρισμένων σωματείων, το σωματείο με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ το οποίο αναγνωρίστηκε με την απόφαση 697-21/03/1977 του πρωτοδικείο Αθηνών, έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 6769 και έγιναν οι παρακάτω μεταβολές:

  • 21/3/1977 Σύσταση σωματείου με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ

  • 15/2/2007 τροποποίηση καταστατικού νέα επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΛΠΑΠ

  • 3/1/2013 τροποποίηση νέα επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρώην ΗΛΠΑΠ και έκδοση ΑΦΜ

  • 21/1/2015 τροποποίηση καταστατικού προσθήκη παράρτημα κανονισμός ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΑΡΩΓΗΣ)-ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.ΣΥ. Α.Ε. (πρώην ΗΛΠΑΠ)